Vergunning fase 4

Fase 4 - Uitvoeringsmodule – besluiten inzake netaansluiting
De vergunningen in de vierde fase omvatten met name de vergunningen benodigd voor de netaansluiting voor de deelparken Vermeer Noord, Vermeer Midden en Vermeer Zuid. Dit betreffen omgevings- en watervergunningen voor de aanleg van ondergrondse bekabeling. 

De aanvragen van fase 4 zijn juli 2018 ingediend. De ontwerpbesluiten voor deze fase zullen naar verwachting in het vierde kwartaal van 2018 worden gepubliceerd.