Home Home

Windpark N33

Het Windpark N33 bestaat uit 35 windturbines met ieder een vermogen van 4,3 MW. Het windpark wordt gevormd door twee deelparken:
- Windpark Eekerpolder (RWE)
- Windpark Vermeer (Eurus Energy)

Het gaat om 27 windturbines in het noordelijke deelgebied (RWE/Eurus Energy), 4 windturbines in het middelste deelgebied (Eurus Energy) en 4 windturbines in het zuidelijke deelgebied (Eurus Energy). Een kaart van de opstelling van de turbines vindt u onder locatie en opstelling.

Lees meer over Windpark N33