Vergunning fase 2

Fase 2 – Uitvoeringsmodule
In deze fase gaat het over kleinere vergunningen die nodig zijn om het windpark daadwerkelijk te kunnen bouwen en te kunnen gebruiken. Het gaat onder andere om vergunningen voor het aanleggen van wegen naar windturbines, aansluiten van die wegen op bestaande wegen, een tijdelijke verbreding van een rotonde en kabels onder een spoorlijn of kanaal. Gemeenten gaan over de vergunning voor de aanleg van wegen en kabels.

De provincie gaan over de vergunningen voor het afgraven van grond voor het aanleggen van wegen. Daarnaast zijn bij het waterschap en de provincie vergunningen aangevraagd voor de aanleg van kabels onder de kanalen. En ProRail gaat over de vergunning voor kabels onder het spoor.

De aanvragen van fase 2 zijn eind december 2016 ingediend. De ontwerpvergunningen zijn in april 2017 gepubliceerd door de verschillende overheden, zoals de gemeenten Veendam, Oldambt en Midden-Groningen, maar ook door Rijkswaterstaat, Provincie Groningen, Waterschap Hunze en Aa´s en ProRail. De vergunningen van fase 2 zijn in oktober 2017 definitief vastgesteld. Voor de vergunningen is veel overleg geweest.