Aanvullend geluidsonderzoek

In de afgelopen maanden hebben Eurus en RWE samen met omwonenden vanuit onder meer de geluidswerkgroep, de gemeente, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, geluidsexperts en de turbinefabrikant gesproken over aanvullend onderzoek naar het geluid dat enkele windturbines op sommige momenten maken en om dit waar mogelijk te reduceren.

Hoewel het windpark voldoet aan de door de gemeente gestelde eisen, waren eerdergenoemde partijen het erover eens dat het goed was om nogmaals te onderzoeken of er nog iets gedaan kan worden aan de situatie. Op dit moment voeren de eerdergenoemde partijen nog gesprekken over de uitgangspunten voor dit geluidsonderzoek. Zodra daar overeenstemming over is, zal dit in gezamenlijkheid worden uitgevoerd. Daarbij is het de bedoeling om in en rondom een windturbine geluid te meten en gelijktijdig bij een nabijgelegen woning, om zo de kenmerken en omstandigheden van het geluid en de oorzaak beter te kunnen doorgronden.

In eerdere gesprekken en de nieuwsbrief die eerder verscheen, is aangegeven dat de geluidsverwachtingsapp die RWE voor haar deel van het windpark (15 van de 35 windturbines) beschikbaar stelde, eind januari niet meer gebruikt kan worden.

In plaats van deze app kunnen omwonenden vanaf dan hun meldingen doorgeven via info@windpark-n33.nl.