14 februari 2019
Besluiten fase 1 en 2 door Raad van State in behandeling genomen

Op 28, 29 en 30 januari 2019 heeft de hoorzitting plaatsgevonden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak bij de Raad van State ter inhoudelijke behandeling van de besluiten van de ruimtelijke module (fase 1/Rijksinpassingsplan) en de uitvoeringsmodule bouw en milieuvergunningen (fase 2/Vergunningen).

Fase 1
Tijdens de eerste twee zittingsdagen heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak alle ingediende beroepen puntsgewijs behandeld en bood daarbij ruimte voor hoor een wederhoor aan alle partijen. Normaliter neemt de afhandeling 6 weken in beslag. Aangezien het dossier Windpark N33 uiterst complex en omvangrijk is, wordt verwacht dat de afhandeling door de afdeling meer tijd vraagt dan gebruikelijk. Men heeft mogelijk12 weken nodig om tot uitspraak te kunnen komen.

Fase 2
Tijdens de derde zittingsdag op 30 januari stond de uitvoeringsmodule (fase 2/Vergunningen) op de agenda. Kort na de middag deed de Raad van State voor fase 2, direct ter zitting, uitspraak waarbij alle appelanten niet ontvankelijk werden verklaard omdat ze te ver van de uitvoeringswerkzaamheden wonen om daar direct schade of overlast van te kunnen ondervinden. De besluiten voor fase 2 zijn met de uitspraak van de Raad van State onherroepelijk vastgesteld.