22 mei 2019
Datum uitspraak Raad van State bekend

Eind januari heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de bezwaren tegen windpark N33 op drie zittingsdagen behandeld. Raad van State heeft bekendgemaakt dat ze op woensdag 29 mei uitspraak doet inzake de ruimtelijke module (fase 1/Rijksinpassingsplan).