Eerste windturbines windpark N33 ‘in bedrijf’
23-09-2020

Wie langs de N33 rijdt zal het niet zijn ontgaan dat de bouw van de windturbines gestaag vordert. In het noordelijke deel van het windpark N33 zijn daar inmiddels 8 van de 27 te bouwen windturbines gerealiseerd. Op dit moment zijn twee daarvan al in bedrijf gesteld en produceren zij ieder 4,2 MW (bij voldoende wind). 

Ook de werkzaamheden voor de windturbines die in het midden- en zuidelijke deel gebouwd worden, zijn in volle gang. Zo werd onlangs in ‘Zuid’ de rotor gehesen en geplaatst op de toren. Een knap staaltje techniek dat onder veel belangstelling uit de omgeving werd aanschouwd. 

Duurzaamheid 
In totaal zullen 35 windturbines in het windpark worden geplaatst en daarmee levert het windpark N33 een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling voor wind op land in Nederland. Hierbij dient 6000 MW aan duurzame energie uit wind te worden opgewekt in 2020. De provincie Groningen heeft als doel daar met 855,5 MW aan bij te dragen. Aan die doelstelling levert het windpark N33 een belangrijke bijdrage en zorgt het met bijna 150 MW voor het realiseren van 1/6 deel van die doelstelling.