Eurus neemt windpark Vermeer over van YARD

Eurus Energy Group (“Eurus”), een toonaangevend internationaal bedrijf van Japanse origine voor hernieuwbare energie, heeft aangekondigd drie windparken in de provincie Groningen te hebben overgenomen, waaronder windpark Vermeer wat deel uitmaakt van windpark N33. De drie windparken bestaan ​​in totaal uit 36 ​​windturbines met een gezamenlijk vermogen van 155 megawatt (MW). Naast windpark Vermeer zijn dat Windpark Mauve en Windpark Mondriaan, die nabij de haven van Delfzijl liggen.

De bouw van de windparken is in handen geweest van YARD ENERGY, waarvan Eurus de projecten heeft overgenomen. De opgewekte stroom van de drie windparken, die voldoende is om circa 200.000 huishoudens van duurzame elektriciteit te voorzien, wordt verkocht aan Eneco Groep. Het Nationaal Klimaatakkoord, in 2019 gesloten door de Nederlandse overheid en verschillende belanghebbenden, streeft naar een reductie van 49% van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van het niveau van 1990. Koji Tsuchimoto, Managing Director van Eurus Energy Europe B.V., stelt: “Het ambitieuze klimaatbeleid van Nederland biedt goede kansen voor de lange-termijngroei van de duurzame energiemarkt. We zetten ons in om onze activiteiten in Nederland verder uit te breiden en bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.”

Over Eurus Energy Group
Eurus Energy Group ontwikkelt, investeert in en exploiteert wereldwijd projecten voor hernieuwbare energie. Begonnen met het eerste project in Californië in 1987, heeft Eurus nu wereldwijd meer dan 3,2 gigawatt (GW) aan wind- en zonne-energieopwekking. Eurus betrad de Nederlandse markt in 2016 en bezit en exploiteert momenteel 20 windparken met een totale capaciteit van 303 megawatt (MW) in het land. Het hoofdkantoor van Eurus Energy Europe B.V. is in Amsterdam gevestigd.

www.eurus-europe.com