Fase 3 inzage

19 juli 2018
Ter inzagelegging vergunningsaanvragen fase 3 afgerond

De aanvragen van fase 3 zijn eind december 2017 ingediend. De ontwerpbesluiten voor dit project hebben van 4 mei 2018 tot en met 14 juni 2018 ter inzage gelegen. 
In deze periode zijn 9 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming.