Fase 3

19 juli 2018
Fase 3 – Overige vergunningen / besluiten

De derde fase is toegevoegd aan de eerdere fases om de puntjes op de i te zetten. De vergunningen in de derde fase omvatten onder meer vergunningen die het Waterschap moet afgeven. Deze vergunning gaat over de grondwateronttrekking tijdens de bouw van de windturbines en over het borgen van waterberging in het gebied ten gevolge van de aanleg van nieuwe dammen en duikers.

Ook worden in de derde fase verschillende vergunningen aangevraagd ter optimalisatie van reeds vergunde besluiten voor kabeltrace’s. Daarnaast is er een extra kapvergunning aangevraagd voor het zuidelijke cluster in verband met het exceptionele transport en een ontheffing inzake de Wet Natuurbescherming voor het noordelijke cluster. Voor het nog te bouwen transformatorstationsgebouw is een gewijzigd ontwerp ingediend. Dit betreft een kleiner ontwerp met ruimte voor een enkele transformator en een onderstation op 1,65 meter boven het maaiveld.