Gedenkwaardige mijlpaal voor Windpark Eekerpolder met realisatie opbouw 15 windturbines
05-11-2020

Windpark Eekerpolder heeft een gedenkwaardige mijlpaal bereikt. De opbouw van de laatste windturbine is een feit. Een bijzonder moment om bij stil te staan. Immers, de komst van het windpark deed nogal stof opwaaien en er was aanvankelijk veel weerstand. Gelukkig bereiken ons steeds vaker ook positieve geluiden nu het park zijn vorm krijgt. Hoewel men de turbines nog steeds imposant vindt, horen we dat mensen ze ook mooi rank en slank vinden en het meevalt nu ze er staan. Het is een mooi technisch ontworpen park, waarbij onze turbines op een kilometer van de bebouwing afstaan. 

 

Onderdeel Windpark N33
Nabij de dorpen Meeden, Veendam en Muntendam en de wegen N33 en A7 is RWE samen met Yard medio 2019 gestart met de bouw en realisatie van het Windpark N33. Een windpark waarin totaal 35 windturbines worden geplaatst, verdeeld over een noordelijke deel, (Windpark Eekerpolder/RWE en Windpark Vermeer/Yard) en een midden en zuidelijke deel (Windpark Vermeer/Yard). Na afronding van de voorbereidende werkzaamheden en het leggen van de fundaties kon in het voorjaar gestart worden met de uiteindelijke bouw.
Nu de opbouw van onze 15 windturbines gerealiseerd is, wordt momenteel hard gewerkt aan de verdere afbouw in de turbines zelf. De windturbines zijn van het type Siemens Gamesa DD-130 R19, 4,2 MW en hebben een ashoogte van 135 meter. De tiphoogte van de turbine komt daarmee bijna op 200 meter uit. Op dit moment zijn de eerste 11 windturbines al met succes in gebruik. De overige turbines worden de komende periode ook in bedrijf gesteld. De verwachting is dat begin december de 15 turbines ‘full swing’ in bedrijf zullen zijn.


Duurzaamheid voor 60.000 huishoudens

Met de 15 windturbines produceert het park ruim 200 GWh aan groene stroom per jaar. Goed voor het jaarlijks verbruik aan stroom voor 60.000 huishoudens. Een mooi resultaat dat bijdraagt aan de energietransitie en waar we trots op kunnen zijn.

Aanleg schakelstation
In samenwerking met ABB is een 110 kV schakelstation gebouwd voor de aansluiting op het hoogspanningsnet van TenneT. Daarnaast is ook een aansluitkabel gelegd, circa 5,5 km 110 kV voor de aansluiting bij TenneT. Om ook de windturbines onderling met elkaar te kunnen verbinden, hebben we tussen alle molens in ruim 12 kilometer aan 30kV parkkabel gelegd. Een knap staaltje hoogstaande techniek waar, ondanks alle Coronamaatregelen.