Plaatsing poortjes op tijdelijk opengestelde doorgaande wegen Windpark N33

Sinds dinsdag 14 september is een aantal wegen in het noordelijk gelegen deel van Windpark N33 (boven Meeden) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het betreft:

• Einde Eekerweg (westzijde)
• Einde Vennenweg (noordzijde)
• Verbindingsweg tussen Vennenweg en Zevenwoldsterweg

Vanaf genoemde datum is doorgang door het bos niet meer mogelijk, anders dan te voet of per fiets. Uitsluitend medewerkers van Staatsbosbeheer en (Service)medewerkers van RWE/Eurus kunnen gebruik maken van deze wegen.

Gedurende de bouwfase van het windpark waren deze wegen tijdelijk opengesteld voor verkeer. Nu de civiele bouw van het windpark is afgerond, zijn deze wegen op verzoek van Staatsbosbeheer door middel van poorten afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.