29 mei
Raad van State geeft goedkeuring aan Windpark N33

Initiatiefnemers zijn verheugd dat na jarenlange voorbereiding en zorgvuldige afweging is besloten dat Windpark N33 kan worden gerealiseerd. De Raad van State verklaarde op woensdag 29 mei dat de procedures voor de ontwikkeling van het windpark zorgvuldig en correct zijn doorlopen. De ingediende bezwaren zijn ongegrond verklaard door de Raad van State, waardoor kan worden gestart met de realisatie van Windpark N33.

Start werkzaamheden
De werkzaamheden voor Windpark N33 starten in de zomer van 2019. De exacte planning is nog niet bekend. De initiatiefnemers verwachten dat het windpark in het najaar van 2020 gereed is. De ontwikkelaars zullen de omgeving snel informeren over de voorgenomen werkzaamheden. Het uitgangspunt blijft dat we een goede buur willen zijn en zorgvuldig met de omgeving communiceren over de planning en voortgang van de werkzaamheden aan het windpark. We hopen dat er op deze manier acceptatie ontstaat.

Behandeling door Raad van State
Eind januari heeft Raad van State tijdens 2 zittingsdagen de beroepsschriften van 21 bezwaarmakers behandeld. Tijdens de zittingen heeft de Raad van State de indieners van de beroepsschriften gehoord en vragen gesteld aan de initiatiefnemers en bevoegde gezagen. Op 30 januari werd al tijdens de zitting het beroep tegen het inpassingsplan (fase 2) ongegrond verklaard, waarmee dit deel van de vergunningen al onherroepelijk is geworden. De Raad van State heeft op woensdag 29 mei uitspraak gedaan over de resterende beroepen en deze ongegrond verklaard. Lees hier de uitspraak van de Raad van State

Over Windpark N33
Het geplande Windpark N33 is gesitueerd in Groningen, langs de weg N33 ter hoogte van Veendam, Muntendam, Meeden, Zuidbroek en Scheemda. De initiatiefnemers zijn innogy Windpower Netherlands (innogy) en Windpark Vermeer B.V. (onderdeel van Yard). Het geplande windpark bestaat uit 35 turbines, met een totaal opgesteld vermogen van bijna 150 MW. Met een verwachte jaarlijkse productie van ongeveer 500 GWh levert het windpark voldoende groene stroom voor het jaarlijks verbruik van circa 140.000 huishoudens. Het geplande windpark N33 levert met bijna 150 MW opgesteld vermogen een belangrijke bijdrage aan de provinciedoelstellingen van 855,5 MW opgesteld vermogen in 2020. Deze doelstelling is onderdeel van de doestelling van 6.000 MW opgesteld vermogen voor heel Nederland in 2020.

Klik hier voor een filmimpressie van Windpark N33

Factsheet Windpark N33