Redenen voor stilstand van windmolens N33

Een vraag die ons vaak wordt gesteld is: waarom staan er windmolens stil terwijl andere windmolens wel aan het draaien zijn?

Als het voldoende waait en de windmolens draaien, wordt er volop duurzame energie opgewekt. Als er minder wind is, draaien de windmolens wat langzamer, en als het niet waait dan staan de windmolens als vanzelfsprekend stil. Maar zelfs als het wel waait kunnen één of meerdere windmolens toch stilstaan. Hier bestaan verschillende redenen voor. Redenen waarom de windmolens van windpark N33 stil kunnen staan, zijn:

  • Geen wind
  • Te weinig wind
  • Te veel wind
  • Sneeuw en ijsvorming (vanwege de veiligheid worden de molens stilgezet)
  • Voorkómen van slagschaduw (sommige molens)
  • Uitdraaien van de kabelverbinding met de gondel
  • Regulier onderhoud (tijdens onderhoud wordt de molen stilgezet)
  • Een defect aan (een onderdeel van) een windmolen

Overigens: als een windmolen ‘stil’ staat, kan het zijn dat de wieken nog steeds héél langzaam ronddraaien, met bijvoorbeeld een rotatie van minder dan 1 per minuut. Er wordt dan wel gezegd dat de molen stilstaat, en er wordt geen stroom opgewekt.

Hoeveelheid wind

De hoeveelheid wind binnen het windpark kan flink variëren voor de verschillende windmolens. Afhankelijk van de wind vangt een bovenwindse molen veel wind, terwijl benedenwindse windmolens minder wind kunnen vangen door de windmolens die er ‘voor’ staan. Hierdoor kan het zijn dat sommige windmolens voldoende wind vangen maar anderen niet, die daardoor stil zullen staan. Andersom kan het zo zijn dat bij harde wind sommige windmolens te veel wind krijgen en daarom stil staan maar dat de windmolens daarachter wel kunnen blijven draaien.

Sneeuw en ijsvorming

Bij bepaalde weersomstandigheden met hevige sneeuwval of ijsvorming worden de windmolens gestopt. Dit voorkomt dat stukken sneeuw of ijs die op de wieken zouden kunnen komen de rotatie van de molen belemmeren of beschadigen, of zouden kunnen loskomen wanneer de windmolen zou draaien.

Slagschaduw

Sommige molens van het windpark kunnen slagschaduw veroorzaken bij woningen, en zijn daarom voorzien van een automatisch systeem dat de windmolen stilzet om te voorkomen dat er te veel slagschaduw wordt veroorzaakt. De momenten waarop dit gebeurt varieert door het jaar heen en is afhankelijk van de locatie van de windmolen en woningen, de stand van de zon, en of er bewolking is.

Uitdraaien van de kabelverbinding met de gondel

De wieken van een windmolen zitten in hun as vast aan de gondel, die bovenaan de mast van de windmolen zit. De voorkant van deze gondel wordt meegedraaid met de windrichting, zodat de windmolen telkens in de wind staat om zoveel mogelijk wind te kunnen vangen. Omdat kabels die vanuit de mast naar de gondel lopen ook meegedraaid worden, zit er een maximum aan hoe vaak de gondel gedraaid kan worden. Wanneer dit maximum is bereikt, zal de gondel ‘teruggedraaid’ moeten worden om de kabelverbinding weer uit te draaien. Dit duurt meestal minder dan een uur en de wieken van de windmolen worden tijdens het uitdraaien stilgezet.

Onderhoud en defecten

Tijdens regulier onderhoud en vanwege defecten en reparatie of vervanging van defecte onderdelen, wordt een windmolen stilgezet. Regulier onderhoud van een windmolen gebeurt enkele dagen per jaar. Met 35 windmolens in windpark N33 zorgt dit ervoor dat er elke week wel enkele windmolens stil kunnen staan vanwege dit reguliere onderhoud. Defecten en reparaties zijn minder voorspelbaar en kunnen het hele jaar door plaatsvinden.