RWE monitort geluidshinder Windpark Eekerpolder

Sinds de start van de testfase van het windpark heeft RWE diverse meldingen van geluidshinder voor Windpark Eekerpolder ontvangen. Vanuit de omgeving is aangegeven dat een hinderlijk brommend geluid werd waargenomen, waarna RWE direct tot actie is overgegaan en zijn inmiddels op diverse momenten metingen verricht. Wij herkennen de ontvangen meldingen.
Om tot een oplossing voor de geluidshinder te komen, voert Arcadis de komende periode continumetingen uit bij het windpark Eekerpolder. Hierbij worden windsnelheid, geluid en trilling continu gemeten en gemonitord om zo meer inzicht te krijgen in een mogelijke oorzaak. Parallel aan dit traject is RWE in gesprek met de windturbineleverancier voor verdere optimalisatie mogelijkheden.

Ook u als omwonende kunt een bijdrage leveren aan het onderzoek, door uw bevindingen te blijven melden. U kunt uw bevindingen doorgeven via de geluidsapp Geluidsverwachting.nl, of door een mail te sturen naar info@windparkn33.nl. Vermeld u hierbij wanneer (datum/tijdstip), de omstandigheden (weersgesteldheid) en waar (locatie) u hinderlijk geluid van de windturbines ondervond.

Uiteraard blijft RWE de omgeving informeren (onder meer via de app en de website www.windparkn33.nl) over verdere ontwikkelingen en zodra er meer duidelijkheid is over de oorzaak en aanpak.

Wij danken u voor uw medewerking.