25 april 2019
Uitspraak Raad van State fase 1 nog niet bekend

Op 30 januari jl. heeft de Raad van State voor fase 2 (uitvoeringsmodule bouw en milieuvergunningen) ter zitting direct gedaan: alle appelanten werden niet ontvankelijk verklaard, omdat ze te ver van de uitvoeringswerkzaamheden wonen om daar direct schade of overlast van te kunnen ondervinden. De besluiten voor fase 2 zijn met de uitspraak van de Raad van State onherroepelijk vastgesteld.

Raad van State heeft vooralsnog geen datum bekend gemaakt waarop zij uitspraak doet inzake de ruimtelijke module (fase 1/Rijksinpassingsplan).