UPDATE: Nieuwe software voor windturbines

In de afgelopen maanden heeft onder meer onderzoeksbureau Arcadis in opdracht van RWE continumetingen uitgevoerd bij het windpark Eekerpolder.

Continumetingen
Bij de uitgevoerde metingen is het geluid continu gemeten en gemonitord in relatie tot windsnelheid, windrichting en vermogen. Daarnaast zijn alle windturbines tijdens de nachtelijke uren (22:00- 7:00 uur) in vermogen teruggezet naar een vermogensniveau waarbij de turbines niet het maximale windturbinegeluid konden produceren.

Waar staan we nu?
Deze week heeft de windturbineleverancier na allerlei testen, nieuwe software in de windturbines geïnstalleerd. Dit houdt in dat alle windturbines momenteel worden uitgerust met deze laatste instellingen. Dit geldt zowel voor de turbines van windpark Eekerpolder als voor windpark Vermeer. Het is nu afwachten hoe de turbines zich gedragen bij wisselende weersomstandigheden. Het houdt ook in dat we de komende periode continumetingen blijven uitvoeren om het proces nauwlettend te blijven monitoren. We hopen dat op basis van deze recente instellingen het bijgeluid niet meer hoorbaar is. RWE zal het gemeten geluid 24/7 vastleggen en zal dit samen met de meldingen uit de Geluidsverwachting-app terug geven aan de windturbineleverancier.

Blijft u uw bevindingen melden
De uitgevoerde metingen van de afgelopen maanden hebben ons veel waardevolle data opgeleverd over de omstandigheden en de mogelijke oorzaken en gevolgen. Dankzij die metingen en de app-meldingen is een groot aantal analyses uitgevoerd waardoor aanpassingen en nieuwe optimalisaties konden worden doorgevoerd om die vervolgens weer opnieuw te (kunnen) testen. Een uiterst tijdrovend proces dat nauwgezet uitgevoerd en gevolgd moe(s)t worden. Dit alles heeft er toe geleid dat er nieuwe instellingen kunnen worden doorgevoerd door de windturbineleverancier. Wij vragen u als omwonende nadrukkelijk om uw bevindingen te blijven melden. Omwonenden binnen een straal van 2 km van het windpark Eekerpolder kunnen dit doen via de geluidsapp Geluidsverwachting.nl, of door een mail te sturen naar overlastwindparkn33@drcmeeden.nl of info@windparkn33.nl. Vermeld u hierbij wanneer (datum/tijdstip), de omstandigheden (weersgesteldheid) en waar (locatie) u hinderlijk geluid van de windturbines ondervond.

Omwonenden van Windpark Vermeer kunnen bevindingen doorgeven via overlastwindparkn33@drcmeeden.nl of info@windparkn33.nl. YARD Energy* kiest in de communicatie naar de omgeving voor een andere benadering dan de Geluidsapp. Dat houdt in dat omwonenden van Windpark Vermeer (het Westelijke deel van Meeden, Muntendam, Zuidbroek, Zuidwending, Veendam en Wildervank) geen gebruik van de app kunnen maken.

Via deze website en via de geluidsapp houden we de omgeving op de hoogte wanneer er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.

Wij danken u voor uw medewerking.
 

* In 2021 heeft Eurus Energy windpark Vermeer van Yard Energy overgenomen.