UPDATE: RWE onderzoek geluidshinder Windpark Eekerpolder

In de afgelopen periode heeft onderzoeksbureau Arcadis in opdracht van RWE continumetingen uitgevoerd bij het windpark Eekerpolder. En ook de komende periode blijft Arcadis deze continumetingen uitvoeren waarbij geluid continu gemeten en gemonitord wordt in relatie tot de windsnelheid, windrichting en vermogen. Hiermee krijgen we meer zicht in de omstandigheden en de mogelijke oorzaken.
Hoewel de metingen RWE veel data opleveren, heeft een juiste analyse veel tijd nodig om al die data juist te kunnen interpreteren. Helaas vraagt e.e.a. veel tijd en zijn we nog niet tot het gewenste resultaat. We zullen uiteindelijk met een oplossing komen voor de hinder van het brommende geluid die wordt waargenomen. We werken hierbij nauw samen met de windturbineleverancier aan een bestendige oplossing zodat we het bromgeluid kunnen wegnemen.

Contact Dorpscoöperatie
In verband met de geluidshinder en de meldingen die daarover binnenkomen is er ook contact met de dorpscoöperatie Meeden gezocht. In een constructief gesprek is daarbij onder meer toegelicht hoe ons onderzoek is opgezet, dat de klachten serieus worden onderzocht en worden teruggekoppeld aan de windturbineleverancier en dat we werken aan het wegnemen van het bromgeluid.

Blijft u uw bevindingen melden
Ook u kunt als omwonende bijdragen aan het onderzoek, door uw bevindingen te blijven melden. Dit kunt u doen door uw bevindingen door te geven via de geluidsapp Geluidsverwachting.nl (voor omwonenden in een straal van 2 km van windpark Eekerpolder), of door een mail te sturen naar info@windparkn33.nl (voor alle omwonenden). Vermeld u hierbij wanneer (datum/tijdstip), de omstandigheden (weersgesteldheid) en waar (locatie) u hinderlijk geluid van de windturbines ondervond.

Omwonenden van Windpark Eekerpolder (het RWE-gedeelte) kunnen gebruik maken van deze geluidsverwachtingsapp. Het betreft omwonenden die in een cirkel van 2 km rondom Windpark Eekerpolder wonen (Meeden centrum/oost, Scheemda en Westerlee). Zij zijn per brief geïnformeerd over het gebruik van de app.
YARD Energy kiest in de communicatie naar de omgeving voor een andere benadering dan de Geluidsapp. Dat houdt in dat omwonenden van Windpark Vermeer (het Westelijke deel van Meeden, Muntendam, Zuidbroek, Zuidwending, Veendam en Wildervank) geen gebruik van de app kunnen maken.

Via deze website en via de geluidsapp houden we de omgeving op de hoogte houden wanneer er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen en zodra er meer duidelijkheid is over de oorzaak en aanpak.

Wij danken u voor uw medewerking.

 

* In 2021 heeft Eurus Energy windpark Vermeer van Yard Energy overgenomen.