Verkeersaanpassingen noordelijke deel Windpark N33
vanaf september 2019 tot eind 2020

(update 17 september 2019)

Download PDF met overzichtskaart.

Veiligheid voor alle weggebruikers heeft voor ons prioriteit. Om die reden proberen we overlast en hinder door het bouwverkeer en zware transporten zo veel mogelijk te voorkomen. Momenteel vinden werkzaamheden plaats voor de aanleg van een ‘bouwweg’ tussen de Vennenweg en de Zevenwoldsterweg in Meeden. Deze ‘bouwweg’ is aangesloten op de N33 via een in- en uitvoeger. De ‘bouwweg’ is uitsluitend bestemd voor het bouwverkeer en de transporten van en naar de bouwplaatsen van het windpark. Deze weg is een onderdeel van het windpark.

Verkeersveiligheid staat voorop
De komst van de ‘bouwweg’ draagt voor een belangrijk deel bij aan de verkeersveiligheid en voorkomt bovendien overlast voor de directe omgeving. Immers, we vermijden op deze manier dat er bouwverkeer door de dorpskernen moet rijden om de bouwplaats te bereiken.

Verkeershinder tijdens bouwfase
Tegelijkertijd passen we een aantal bestaande openbare wegen aan om deze geschikt te maken voor het bouwverkeer. Dit zijn de:

de Eekerweg, de Zevenwoldsterweg en de Vennenweg.
Deze wegen blijven tijdens de bouwfase in principe toegankelijk voor verkeer. De uitvoering van de werkzaamheden kan mogelijk wel voor enig hinder en oponthoud zorgen.

Spooronderdoorgang tijdelijk afgesloten tot 18 oktober
(kruising Vennenweg/Eekerweg)
In verband met werkzaamhedenis het fietspad onder het spoor vanaf 13 september tot en met 18 oktober aanstaande tijdelijk afgesloten.
Met gele borden wordt aangegeven waar het fietsverkeer hinder ondervindt van de bouwwerkzaamheden. Dit betreft:
• het begin van de Vennenweg op de kruising Hereweg te Meeden;
• de kruising Trekweg/opgang van het fietspad richting Meeden over de brug van de N33.
Gedurende deze periode wordt fietsverkeer aangeraden om te fietsen via Noordbroek, dan wel Muntendam.

Vanaf 18 oktober inzet verkeerslichten
Vanaf 18 oktober is de spooronderdoorgang weer toegankelijk voor verkeer. Om onveilige situaties te helpen voorkomen, wordt deze spooronderdoorgang voorzien van tijdelijke verkeerslichten gedurende de bouw van het windpark. Standaard staat dit licht op rood.
Voor het ‘op groen’ zetten van het verkeerslicht worden aparte bedieningsknoppen ingezet voor fietsers vanuit het Noorden (richting Scheemda) en het Zuiden (richting Scheemda en Zuidbroek), als ook het en bouwverkeer. Door gebruik te maken van de bedieningsknop blijft het verkeerslicht voor het tegemoetkomend verkeer dan op rood staan. Het fietsverkeer kan hierdoor veilig de reis vervolgen. Nadat het fietsverkeer is gepasseerd, gaat het verkeerslicht weer op rood. Het eventueel wachtende tegemoetkomende verkeer kan dan het verkeerslicht bedienen.

Opvolgen verkeersmaatregelen ter plaatse
Met de inzet van stoplichten wordt de verkeersveiligheid ter plaatse bevorderd. Het is de verantwoordelijkheid van iedere verkeersdeelnemer om de geplaatste verkeers- en gebodsborden na te leven. Daarnaast is het bouwverkeer met klem verzocht met gepaste snelheid te rijden (30km/ per uur).