Vorderingen heiwerkzaamheden windpark N33
24-10-2019

De werkzaamheden aan het windpark N33 vorderen gestaag. Aanvankelijk was al in het Zuiden gestart met heiwerkzaamheden. Vanaf deze week zijn deze werkzaamheden verder uitgebreid naar het Noordelijke deel van het windpark.

Op werkdagen worden de werkzaamheden in een tijdvak tussen 07.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd, waarbij op vrijdagen de werkzaamheden over het algemeen eerder op de dag zullen eindigen.

Dit betekent overigens niet dat er continu wordt geheid. Gedurende de dag vinden ook andere werkzaamheden plaats waaronder het opstarten van het werk, het afhangen van de wapening, het storten van beton en het opruimen.

We zijn ons bewust dat de werkzaamheden met enige mate van overlast gepaard gaan. Helaas kunnen we dat niet vermijden en we trachten uiteraard daar waar dat mogelijk is de overlast te minimaliseren. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Mocht u vragen hebben, meer informatie wensen of u ervaart overlast, dan kunt u reageren via het emailadres: info@windpark-n33.nl.