Windpark N33 start met hei-werkzaamheden
08-10-2019

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de aanleg van de infrastructuur om die geschikt te maken voor bouwverkeer ten behoeve van het windpark. Deze werkzaamheden bevinden zich momenteel in de eindfase. Hierna wordt gestart met de volgende fase; het opstarten van alle heiwerkzaamheden.

De heiwerkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Dit houdt in dat vanaf de maand oktober de heiwerkzaamheden starten voor het Zuidelijke deel (zie rode bolletjes) van het windpark. Het windpark N33 is opgedeeld in 3 delen; Noord (groen en blauw), Midden (oranje) en Zuid (rood). Geleidelijk wordt toegewerkt naar de Noordelijke kant van het windpark.